ســــاقــی به نـور بــاده برافـــروز جــام مــا       مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق     ثبـت اسـت بر جریــده عالـــم دوام مــا

                                                                                                                                                                                                                           (حافظ)

نقره شیراز

گروه هخامنش باتجربه چهل ساله،  افتخار دارد  که با ارائه خدمات ارزنده ای در زمینه ساخت و طراحی زیورآلات نفیس و  طراحی، برش، تراش و حکاکی بر روی انواع گوهرهای قیمتی و نیمه قیمتی در شیراز ، شهر شعر و ادب و پایتخت فرهنگی ایران زمین  همراهی ماندگار در کنار شما عزیزان گرانمایه باشد.
هنر و صنعت را در کنار ذوق اصیل ایرانی به کار گرفته ایم تا زیوری بسازیم زیبنده طبع بلند  ایرانیان هم وطن . امید ما داشتن توفیق در معرفی و ارائه  محصولات اصیل این سرزمین به سایر ملل و صادرات پایدار است تا بار دیگر به همگان نشان دهیم که هنر نزد ایرانیان است و بس